Wbił nóż prosto w serce! Prokuratura ujawnia szczegóły ataku "nożownika z Muszyny"!

2/2


Art. 156. § 1. pkt 2 k.k.


"Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci:
innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10."


Art. 157. § 2. k.k.


"Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2."


Redakcja
fot. Czytelnik, Google Street View

Share this article

Ferie w górach? Warto zatem wpisać w wyszukiwarce Tylicz Ferie 2018 i odnaleźć Agroturystykę u Teresy!